شنبه، 18 اردیبهشت 1400 |

آموزش

توصیه های طب سنتی به زائران اربعين

توصیه های طب سنتی به زائران اربعين

20 مهر 1397 | 19:54
مرهم3_توصیه_های_طب_سنتی_به_زائران ادامه
فصل 1- ملزومات و اقدامات پایه خادمانِ راهنمای زائر پیش از سفر و حین سفر

فصل 1- ملزومات و اقدامات پایه خادمانِ راهنمای زائر پیش از سفر و حین سفر

18 مهر 1397 | 22:36
ملزومات و اقدامات پایه خادمانِ راهنمای زائر پیش از سفر و حین سفر-1 ادامه
فصل 2- توصیه های ضروری و کاربردی ویژه زائران اربعين

فصل 2- توصیه های ضروری و کاربردی ویژه زائران اربعين

18 مهر 1397 | 19:12
بسته‌آموزشی توانمند سازی و مهارت افزايی ويژه خادمين راهنما زائر -2 ادامه
فصل 3 تکنیک ها و روش های یافتن گمشدگان

فصل 3 تکنیک ها و روش های یافتن گمشدگان

18 مهر 1397 | 18:10
بسته‌آموزشی توانمند سازی و مهارت افزايی ويژه خادمين راهنما زائر -3 ادامه
فصل 4 نحوه محاسبه و تحلیلِ سرعت و مسافت زائران  در مسیر پیاده‌روی

فصل 4 نحوه محاسبه و تحلیلِ سرعت و مسافت زائران در مسیر پیاده‌روی

18 مهر 1397 | 17:09
بسته‌آموزشی توانمند سازی و مهارت افزايی ويژه خادمين راهنما زائر -4 ادامه
فصل 5-استفاده از موبایل و اینترنت  درکشور عراق

فصل 5-استفاده از موبایل و اینترنت درکشور عراق

18 مهر 1397 | 16:08
بسته‌آموزشی توانمند سازی و مهارت افزايی ويژه خادمين راهنما زائر -5 ادامه
فصل 6-راه اندازی و برنامه اقدامات ایستگاه های راهنمای زائر در قالب اتاقک ها (کانکس ها)

فصل 6-راه اندازی و برنامه اقدامات ایستگاه های راهنمای زائر در قالب اتاقک ها (کانکس ها)

18 مهر 1397 | 11:06
بسته‌آموزشی توانمند سازی و مهارت افزايی ويژه خادمين راهنما زائر -6 ادامه
فصل 7-ماموریت ها و اقدامات خادم ‌زائران (سیار)

فصل 7-ماموریت ها و اقدامات خادم ‌زائران (سیار)

17 مهر 1397 | 15:05
بسته‌آموزشی توانمند سازی و مهارت افزايی ويژه خادمين راهنما زائر -7 ادامه
فصل 8- برنامه اقدامِ برپایی  ایستگاه راهنمای زائر  در مواکب + میثاقنامۀ همکاری

فصل 8- برنامه اقدامِ برپایی ایستگاه راهنمای زائر در مواکب + میثاقنامۀ همکاری

17 مهر 1397 | 11:02
بسته‌آموزشی توانمند سازی و مهارت افزايی ويژه خادمين راهنما زائر -8 ادامه
فصل 9-  آموزش تصویری نرم افزارِ ویژه راهنمای زائران ، گمشدگان و ...

فصل 9- آموزش تصویری نرم افزارِ ویژه راهنمای زائران ، گمشدگان و ...

15 مهر 1397 | 07:34
بسته‌آموزشی توانمند سازی و مهارت افزايی ويژه خادمين راهنما زائر -9 ادامه
صفحه 1 از 2ابتدا   قبلی   [1]  2  بعدی   انتها